22
1

De slinger-psychrometer

Psychrometertabel voor 1000 mb

De slinger-psychrometer is een luchtvochtigheidsmeter met een combinatie van twee thermometers. De beide thermometers zitten in een slinger die met de hand wordt aangedreven als een ratel. De bedoeling is dat beide thermometers krachtig geventileerd worden ter hoogte van hun vloeistofreservoirs met een luchtsnelheid van ongeveer 2 meter per seconde.


Thermometer A meet de temperatuur van de buitenlucht. Van thermometer B wordt continu het vloeistofreservoir nat gehouden met gedistilleerd water vanuit reservoir R via katoenen kous K. Door verdamping van het water wordt thermometer B afgekoeld tot het dauwpunt. Deze temperatuur wordt ook wel de natte-boltemperatuur genoemd. Door aflezing van beide thermometers kan met tabellen zoals hieronder (geldig is voor één specifieke luchtdruk) de relatieve luchtvochtigheid worden bepaald.

Psychrometer Calculator

1


84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

89

90

90

90

91

91

91

91

91

92

92

92

92

92

92

93

93

93

93

93

93

93

93

271

70

71

72

73

74

75

76

77

78

78

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

84

85

85

85

86

86

86

86

87

87

87

87

3
58

57

59

60

62

63

65

66

67

68

69

70

71

72

73

73

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

79

80

80

81

81

81

4

47

46

48

50

52

54

55

57

58

59

61

62

63

64

65

66

67

68

68

69

70

70

71

72

72

73

73

74

74

75

75

75

5


38

36

38

41

43

45

47

49

50

52

53

54

56

57

58

59

60

61

62

63

64

64

65

66

66

67

68

68

69

69

70

629

27

30

32

35

37

39

41

43

45

46

48

49

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

60

61

62

63

63

64

64

7
21

19

22

25

28

30

32

35

37

38

40

42

43

45

46

47

49

50

51

52

53

54

55

56

56

57

58

59

59

8

15

13

16

19

21

24

26

29

31

33

35

36

38

40

41

42

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

54

9


9

7

10

13

16

18

21

23

26

28

30

31

33

35

36

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

49

104

1

5

8

11

14

16

19

21

23

25

27

29

30

32

33

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

11


0

3

6

9

12

14

17

19

21

23

25

26

28

30

31

33

34

35

36

37

38

40

40

12

2

5

8

11

13

15

17

19

21

23

25

26

28

29

30

32

33

34

35

36

132

5

7

10

12

14

16

18

20

21

23

24

26

27

29

30

31

32

14

2

4

7

9

11

13

15

17

18

20

22

23

24

26

27

28

151

4

6

8

10

12

14

16

17

19

20

22

23

24

16

2

4

6

8

10

12

13

15

17

18

19

21

172

4

6

8

10

11

13

14

16

17

18

2

4

6

8

9

11

12

14

19


0

2

4

6

7

9

11

20
1

2

4

6

7

21


1

3

41

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

K

B

R

A

   Temperatuur van de droge thermometer (°C)
Verschiltemperatuur tussen de natte en de droge thermometer (°C)   

Relatieve luchtvochtigheid in %

 
Verschil tussen de natte en de droge thermometer (°C)    

Grafische psychrometertabel voor 1006,6 mb

Temperatuur van de droge thermometer (°C)  
 

% rel. vochtigheid

Aangezien de luchtdruk ook een rol speelt bij het bepalen van de relatieve luchtvochtigheid, hebben wij niet genoeg aan een enkele tabel, maar zouden wij vele tabellen nodig hebben, één voor iedere luchtdruk. De onderstaande calculator bevat de gegevens van de benodigde tabellen, zodat het invullen van de temperaturen van thermometers A, B en de luchtdruk volstaat.